June 2022

สหรัฐฯ จ้างการบังคับใช้กฎหมายชายแดนไปยังเม็กซิโกอย่างไร

สหรัฐฯ จ้างการบังคับใช้กฎหมายชายแดนไปยังเม็กซิโกอย่างไร

ในการอธิบายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างทั้งสองประเทศ เจฟฟรีย์ ดาวิโดว์ เอกอัครราชทูตอเมริกันประจำเม็กซิโกระหว่างปี 2541 ถึง 2545 กล่าวถึง ” หมีกับเม่น ” สหรัฐฯ เป็นหมีที่หยิ่งผยอง แข็งแรง และอ่อนไหวต่อความกังวลของเม็กซิโก...

Continue reading...