เว็บตรง

เว็บตรงชม ‘ผิวหนัง’ ที่ได้แรงบันดาลใจจากปลาหมึกที่แปลงร่างเป็น 3 มิติ

เว็บตรงชม 'ผิวหนัง' ที่ได้แรงบันดาลใจจากปลาหมึกที่แปลงร่างเป็น 3 มิติ

นักวิจัยได้แรงบันดาลใจจากเซฟาโลพอด เช่น ปลาหมึกเว็บตรงยักษ์และปลาหมึก ซึ่งเปลี่ยนพื้นผิวของพวกมันเพื่อการพรางตัว นักวิจัยได้ประดิษฐ์วัสดุที่ยืดหยุ่นซึ่งจะพองตัวเป็นรูปร่าง 3 มิติต่างๆ และแผ่กลับออก “สกิน” ที่เปลี่ยนรูปร่างเหล่านี้ที่อธิบายไว้ในวิทยาศาสตร์ 13 ต.ค. สักวันหนึ่งอาจช่วยให้หุ่นยนต์ปลอมตัวได้อย่างรวดเร็ว ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ได้นำแรงบันดาลใจจากลายพรางเซฟาโลพอด มาสู่วัสดุแฟชั่นที่เปลี่ยนสีตามการเปลี่ยนแปลงของแสง...

Continue reading...

เว็บตรงการทำแผนที่วิธีที่ไฮดรา ‘อมตะ’ งอกใหม่เซลล์อาจทำให้การงอกใหม่ไม่ชัดเจน

เว็บตรงการทำแผนที่วิธีที่ไฮดรา 'อมตะ' งอกใหม่เซลล์อาจทำให้การงอกใหม่ไม่ชัดเจน

ดูเหมือนว่าไฮดราสจะได้พบแหล่งน้ำพุแห่งความเยาว์วัยเว็บตรง ฟื้นฟูเซลล์ของพวกมันอย่างถาวร และสร้างส่วนของร่างกายที่เสียหายขึ้นใหม่ สิ่งมีชีวิตคล้ายท่อเล็กๆ ที่มีปากเป็นวงแหวนและเท้าที่เหนียว สามารถงอกใหม่ทั้งตัวจากเศษกระดาษทิชชู่พลังพิเศษในการงอกใหม่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำจืดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสเต็มเซลล์สามกลุ่มที่พัฒนาเป็นเซลล์เฉพาะของเส้นประสาท ต่อม และเนื้อเยื่ออื่นๆ ของไฮดรา นักวิจัยรายงานวันที่ 26 กรกฎาคมในScience “สัตว์ส่วนใหญ่มียีนที่เหมือนกัน” เซลินา จูเลียโน ...

Continue reading...